3D LAZERINIS SKENAVIMAS

Statinių dokumentacijos (2D/3D/CAD/BIM) parengimas iš 3D matavimų duomenų (Point Cloud)

FOTOGRAMETRINIAI ARCHITEKTŪRINIAI APMATAVIMAI

Esamą situaciją atitinkanti dokumentacija (apmatavimų brėžiniai):

Fasadų brėžiniai, aukštų planai, pjūviai, detalizacijos skirtingais masteliais, 3D mesh, 3D CAD-BIM modeliai.

ORTOFOTOGRAFINIAI ŽEMĖLAPIAI

Aerofotografavimas. Teritorijų kartografinė medžiaga.

PLOTŲ – TŪRIŲ SKAIČIAVIMAI

Sandėliuojamos produkcijos tūrių skaičiavimai.