ES Projektai

UAB „InfoEra“ su partneriu UAB „Terra Modus“ šiuo metu įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Dirbtinio intelekto panaudojimas ruošiant BIM, architektūrinių apmatavimų dokumentaciją bei TOPO planus iš 3D skenavimo ir fotogrametrinių duomenų“ Nr. J05-LVPA-K-04-0049 (toliau – Projektas).

UAB „InfoEra“ – lietuviško kapitalo informacinių technologijų įmonė, kurianti ir valdanti IT inžinerinius bei kompleksinius sprendimus, kurie sėkmingai integruoja techninę ir programinę įrangą bei padeda siekti efektyvių veiklos rezultatų. Bendrovė yra lyderė įgyvendinant kompleksinius sprendimus matininkams, geodezininkams bei diegiant globalias padėties nustatymo sistemas sistemas. Orientacija į inovacijas ir dvidešimties metų patirtis leidžia sukurti IT sprendimus, kurie integruoja techninę ir programinę įrangą į vieningą sistemą. Sėkmingą kompanijos augimą ir nuolatinį vystymąsi užtikrina ilgalaikė strategija, kvalifikuoti bei ilgametę patirtį turintys programinės įrangos kūrimo, aptarnavimo, matavimo technikos padaliniai bei užsienio partnerių Autodesk, Microsoft, Riegl, Sokkia konsultacijos ir pagalba.

Atsižvelgiant į neseniai atliktus tyrimus, tikimasi, kad pasaulinė 3D skenavimo rinkos vertė iki 2021 m. pasieks 5,7 mlrd. JAV dolerių ir sudarys 13,6% CAGR, o iki 2025 m. rinkos vertė sieks 8,04 mlrd. JAV dolerių. 3D skenavimo technologija padeda sufokusuoti didelės raiškos duomenis. Ši technologija optimizuoja laiką, sąnaudą ir pastangas atkuriant objektą. Teigiama, kad rinkos augimą lemia augantis statybos sektorius bei naujų produktų, kurie pasižymi naujais funkcionalumais (pvz. apdorojamų matavimų duomenų kokybės kontrolė, pastatų skenavimas naudojant drovus, CAD duomenų konvertavimas į BIM ir kt.) poreikis. Augantis įrenginių ir 3D skenavimo programinės įrangos poreikis sąlygoja, kad rinkos žaidėjai deda pastangas kurti produktus, kurie generuoja nedideles sąnaudas ir užtikrina greitą produktų pateikimą į rinką. Atitinkamai projekto pareiškėjas UAB „InfoEra“ kartu su partneriu UAB „Terra Modus“ reaguodami į rinkos poreikius inicijuoja projektą, kurio tikslas – paspartinti esamos situacijos architektūrinių brėžinių ir topografinių planų paruošimo procesą pasitelkiant dirbtinį intelektą. Projekto įgyvendinimo metu planuojama iš esmės patobulinti jau sukurtus pareiškėjo ir partnerio produktus bei sukurti Undet AI programinę įrangą veikiančią Autodesk AutoCAD, Revit, Trimble SketchUp ir kitose programinėse įrangose, kuri palengvins ir pagreitins taškų masyvų vertinimą, vizualizavimą, apdorojimą ir pažangų modeliavimą naudojant dirbtinį intelektą, bei GeoMap AI programinę įrangą, skirtą topografiniams duomenims administruoti AutoCAD aplinkoje ir numatytas užduotis atlikti pasitelkiant dirbtinį intelektą.

Šis Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ Nr. 01.2.1-LVPA-K-828 priemonę „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“. Bendra projekto vertė siekia 1.602.219,76 eurų, iš kurių 1.192.473,51 eurų sudaro Europos Sąjungos subsidija, o 409.746,25 eurų – įmonės nuosavas indėlis. Projekto veiklos pradėtos įgyvendinti
2019 m. kovo mėn. 22 d. ir bus užbaigtos 2021 m. kovo mėn. 21 d.