UAB ,,Terra Modus“ sėkmingai tęsia užsienio verslo partnerių paiešką ir eksporto plėtrą vysto pristatant produkciją užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose. Tikslinėse eksporto rinkose potencialūs klientai supažindinami su inovatyviu ir konkurencingu ,,Undet“ paslaugų kompleksu.  Šis tikslas įgyvendinamas įsisavinus Europos regioninės plėtros fondo lėšas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „Naujos galimybės LT“.

Projekto vykdytojas – UAB „Terra Modus“.

Bendra projekto vertė – 88 024,00 Eur.

Projekto vykdymo pradžia – 2019-07-11.

Projekto vykdymo pabaiga – 2022-10-20.