ES Projektai

UAB „Terra Modus“ dalyvaus tarptautinėse parodose

Nuo 2016 m. spalio mėn. UAB „Terra Modus“ pradeda įgyvendinti projektą „Užsienio verslo partnerių paieška ir eksporto plėtra dalyvaujant tarptautinėse parodose“.

Projekto įgyvendinimo metu tarptautinėse parodose UAB „Terra Modus“ pristatys naują prekės ženklą „Undet“, kuris skirtas tarptautinėms rinkoms ir apima tiek programinę įrangą tiek paslaugas.

Dalyvavimas tarptautinėse parodose suteiks galimybę plačiau išnaudoti tarptautines nišas, jungtis į tarptautinius tinklus suradus naujus partnerius, tokiu būdu įmonė bus geriau pasirengusi eksportuoti savo gaminamą produkciją užsienio rinkose.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „Naujos galimybės LT“.

Projekto pavadinimas – UAB „Terra Modus“ užsienio verslo partnerių paieška ir eksporto plėtra dalyvaujant tarptautinėse parodose pagal priemonę „Naujos galimybės LT“.
Projekto vykdytojas – UAB „Terra Modus“.
Bendra projekto vertė – 90184,00 Eur
Įgyvendinimo vieta – Vilnius.
Projekto vykdymo pradžia – 2016-10-11.
Projekto vykdymo pabaiga – 2018-06-02.