ES Projektai

UAB „Terra Modus“ diegs šiuolaikiškas kokybės valdymo sistemas

Nuo 2016 m. gegužės mėn. UAB „Terra Modus“ pradeda įgyvendinti projektą „Produktyvumo, efektyvumo ir konkurencingumo didinimas, diegiant šiuolaikiškas kokybės valdymo sistemas“.

Projekto įgyvendinimo metu bus įdiegta kokybės valdymo sistema pagal Lean Management principus ir visuotinės kokybės valdymo sistema pagal ISO 9001 standartą.

Įdiegta kokybės valdymo sistema leis optimizuoti ir standartizuoti su paslaugų teikimu susijusių verslo operacijų atlikimą ir veiklos organizavimo įmonėje procesus.

UAB „Terra Modus“ optimaliai išnaudodama laiką ir resursus įgyvendins projektą maksimaliai pasiekdama paraiškoje numatytus ir užsibrėžtus tikslus bei rezultatus.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „Procesas LT“.

Projekto pavadinimas – UAB „Terra Modus“ produktyvumo, efektyvumo ir konkurencingumo didinimas, diegiant šiuolaikiškas kokybės valdymo sistemas pagal priemonę „Procesas LT“.
Projekto vykdytojas – UAB „Terra Modus“.
Bendra projekto vertė – 18740,00 Eur
Įgyvendinimo vieta – Vilnius.
Projekto vykdymo pradžia – 2016-05-26.
Projekto vykdymo pabaiga – 2017-10-26.