UAB „Terra Modus“ veiklos procesų optimizavimas diegiant elektroninę verslo valdymo sistemą pagal priemonę „E- verslas LT“

Nuo 2016 m. balandžio mėn. UAB „Terra Modus“ pradeda įgyvendinti projektą „Veiklos procesų optimizavimas diegiant elektroninę verslo valdymo sistemą“ finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 „E-verslas LT“.

Projekto įgyvendinimo metu bus įdiegta verslo valdymo sistema, apimanti šiuos verslo procesus: ryšių su klientais valdymas, pardavimų valdymas, projektų valdymas, dokumentų valdymas, personalo valdymas, projektinė apskaita, pirkimų ir sandėlio valdymas.

Įdiegta verslo valdymo sistema leis įmonei sistemingai atlikti su paslaugų teikimu susijusias verslo operacijas ir veiklos organizavimo procesus. Sistemos dėka bus optimizuoti ir integruoti valdymo procesai, kurie sudarys sąlygas mažinti veiklos sąnaudas, didinti darbo našumą.

UAB „Terra Modus“ optimaliai išnaudodama laiką ir resursus įgyvendins projektą maksimaliai pasiekdama paraiškoje numatytus ir užsibrėžtus tikslus bei rezultatus.

Projekto pavadinimas – UAB „Terra Modus“ veiklos procesų optimizavimas diegiant elektroninę verslo valdymo sistemą pagal priemonę „E- verslas LT“
Projekto vykdytojas – UAB „Terra Modus“
Bendra projekto vertė – 24 700 €
Įgyvendinimo vieta – Vilnius
Projekto vykdymo pradžia – 2016-04-01
Projekto vykdymo pabaiga – 2017-09-30